UM Łomianki – kontrole okresowe – grudzień 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Łomianki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach wykonała kontrole okresowe roczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane dziesięciu obiektów należących do zasobów Gminy Łomianki.