Urząd Miasta – opinia techniczna – marzec 2016

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, z siedzibą przy ul. Senatorskiej 21 w Warszawie wykonała opinię techniczną oraz projekt budowlano-wykonawczy dotyczący możliwości wykonania wyburzenia ściany i połączenia na poziomie II kondygnacji pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Niecałej w Warszawie.