ZGN Praga Północ – ekspertyza techniczna – grudzień 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 23 w Warszawie wykonała ekspertyzę stanu technicznego części budynku przy ul. Zamoyskiego w Warszawie (w pionie lokali pod częścią dachu, która uległa pożarowi w październiku 2015r.)