Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – adaptacja pomieszczeń – maj 2013

Firma Centrum  Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy dokumentację projektowo-wykonawczą wielobranżową. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku wpisanym do rejestru zabytków obejmowała:

 • dokumentacja projektowo-wykonawczą w zakresie – adaptacja pomieszczeń biurowych,
 • projekt budowlany przebudowy i zagospodarowania terenu działki z odwodnieniem i budową altany śmietnikowej,
 • projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki węzła cieplnego,
 • projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznej węzła cieplnego,
 • projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,
 • projekt budowlany wykonawczy instalacji wod.-kan. w węźle cieplnym,
 • projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej sanitarnej w pomieszczeniach biurowych,
 • przedmiar robót do projektu,
 • kosztorysy inwestorskie do projektów,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • charakterystyka energetyczna budynku.