Spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

 

W dniu 13.10.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

 

Skład Komitetu Organizacyjnego przedstawia się następująco:

Przewodniczący

dr inż. Adam BARYŁKA – Oddział Warszawski SIMP

Wiceprzewodniczący

dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych

mgr Anna LUTEK – Oddział Warszawski SIMP

mgr inż. Artur KOPCZYŃSKI – Politechnika Warszawska

Członkowie

dr inż. Anna SZCZEŚNIAK – Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Jarosław SIWIŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna

dr Mariusz KURYŁOWICZ – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska

mgr inż. Tomasz KOŚCIELECKI – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Komitet ustalił harmonogram działań oraz określił zakresy prac poszczególnych członków. Kolejne spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na 15.12.2016 roku.

20161013_161711