Spotkanie Wielkanocne w MOIIB

W dniu 9.03.2018 w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie Wielkanocne. Na spotkanie zostali zaproszeni goście honorowi związani z Izbą Inżynierów oraz wszyscy nowo wybrani Delegaci na Zjazd MOIIB. W spotkaniu uczestniczył Adam Baryłka z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, który został wybrany na delegata MOIIB. Spotkanie świąteczne przebiegło w miłej Koleżeńskiej atmosferze.