Porozumienie w sprawie wydawania czasopisma RZECZOZNAWCA z Wojskową Akademią Techniczną – podpisane.

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 31.08.2020 roku  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowana przez JM Rektora Komendanta Pana gen. bryg. prof. dr hab inż. Tadeusza Szczurka podpisała umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowanego przez Pana Dyrektora Generalnego dr inż. arch. Adama Baryłkę o wydawaniu przez WAT naszego czasopisma „RZECZOZNAWCA”. Czasopismo będzie prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Na funkcję redaktora naczelnego czasopisma został powołany Pan dr inż. Leopold Kruszka, funkcję sekretarza redakcji pełnić będzie Pani mgr inż. Małgorzata Adamczewska. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Dzień Pracownika Socjalnego

Miło nam poinformować, że Nasz kolega Adam Baryłka otrzymał zaproszenie od Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego na spotkanie z okazji Dania Pracownika Socjalnego.

Uroczystość odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku w siedzibie Centrum Pomocy Społecznej.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu zaproszenie  dla przedstawiciela Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr inż. Adama Baryłki na uroczystą  Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. w Hotelu Sheraton Warsaw.

Serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

Seminar- Modern Civil Engineering

W dniach 21-24 lutego 2019 roku  na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Mińsku odbyło się Seminarium pt: ” Modern Civil Engineering ” w którym uczestniczył przedstawiciel

firmy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego – Pan Adam Baryłka. Seminarium miało na celu wspólne dzielenie się pomysłami i było okazją do wymiany doświadczeń technicznych.

 

 

Czytaj więcej

Plebiscyt Złotego Inżyniera w Pałacu Prezydenckim

Nasz Kolega Pan Adam Baryłka miał zaszczyt wziąć udział w uroczystości z okazji Jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Prezydent powiedział m.in.: „Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej./…/ Bardzo bym chciał, abyśmy umieli stworzyć warunki, żeby inżynierowie pracowali w naszym kraju”. Gratulujemy Zwycięzcom Jubileuszowej Edycji!

Czytaj więcej

Zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2108 Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Nasz kolega Adam BARYŁKA otrzymał  od Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Pana prof. dr hab. Adama RADOMYSKIEGO zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czytaj więcej

XV lecie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 28.09.2017 na  Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej odbyły się uroczystości związane z Dniem Budowlanych oraz XV-leciem powstania Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W uroczystości na zaproszenie przewodniczącego MOIIB Mieczysława Grodzkiego wziął udział przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  dr inż. Adam Baryłka. Na uroczystości pojawiło się wielu wspaniałych gości w tym również nasi szanowny koledzy Pan prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – przewodniczący Rady Naukowej ITB oraz Prezes OW SIMP kolega dr inż. Dariusz Raczkowski.

Czytaj więcej

Konferencja naukowo-techniczna

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego bierze aktywny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowo technicznych, jest również współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji  naukowo-technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Czytaj więcej