Porozumienie o Współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej

Niezmiernie miło jest nam poinformować o zawarciu w dniu 15-11-2018r. porozumienia o współpracy między Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego a Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej.

Jednym z głównych założeń przedmiotowego porozumienia jest współpraca naukowo- dydaktyczna oraz organizacyjna pomiędzy stronami.

Realizacja założeń Porozumienia niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług  i rozwoju uczestniczącym w nim Stron.

Serdecznie dziękujemy za współpracę dr  Iwonie Przychodzkiej, prof. UTH- JM. Rektor Uczelni Techniczno- Handlowej oraz Dziekanowi Wydziału Inżynieryjnego UTH Panu dr inż. Leonardowi  Milewskiemu.

Czytaj więcej