Listy gratulacyjne dla organizatorów III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Miło nam przedstawić Państwu listy gratulacyjne otrzymane od uczestników konferencji, której Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego było organizatorem. Więcej informacji nt. konferencji można przeczytać na stronie internetowej:  http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/relacja-z-iii-miedzynarodowej-konferencji-n-t-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych/

 

Czytaj więcej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”

Mamy przyjemność poinformować, że nasz firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego była współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.:  „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

Konferencja odbyła się w dniach 19-20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT. Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością wielu przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, służb mundurowych, uczelni technicznych, instytucji naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, firm i organizacji oraz wolnych słuchaczy.

Konferencję otworzył dr inż. Adam Baryłka, Prezes PSRiBS, a zarazem Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego witając licznie zgromadzonych gości.

Po uroczystej inauguracji obrady toczyły się na sesjach tematycznych, gdzie obecni mogli wysłuchać wielu interesujących wykładów i prezentacji o nowoczesnych technologiach, o bezpieczeństwie konstrukcji, energetycznym, pożarowym i o prefabrykacji.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia była uroczysta kolacja połączona z wyjątkowym spektaklem teatralnym wystawianym w ramach projektu „100 lat radości z niepodległości” pt. „Bracia Polacy znad Wisły” Krakowskiego Teatru Komedia.

Drugi dzień Konferencji zgromadził licznych gości zainteresowanych kolejnymi seminariami oraz dalszą możliwością wymiany poglądów i doświadczeń

Czytaj więcej