Udział naszego przedstawiciela w Radzie Naukowej Konferencji organizowanej przez Komendę Stołeczną Policji

Nasz rzeczoznawca Pan Adam Baryłka brał czynny udział w działalności Rady Naukowej Konferencji pt. „Dokumenty-Bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” zorganizowanej przez Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Czytaj więcej

Wyróżnienie dla koleżanki mgr inż. arch. Katarzyny Ceranowicz

Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pani Katarzyna Ceranowicz w dniu 03.10.2017 z rąk Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Pani doc. dr Moniki Madej otrzymała dyplom wyróżnienia ukończenia studiów magisterskich na kierunku architektura. Cały zespół Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie gratuluje Pani mgr inż. arch. Katarzynie Ceranowicz, życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz pracy zawodowej.

Czytaj więcej

Ekomilitaris 2017 – Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

W dniach 12-15.09.2017 w Ośrodku Rewita k Zakopanego odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna EKOMILITARIS 2017 Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona Przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń. W Konferencji na zaproszenie Wojskowej Akademii Technicznej oraz Komendy Głównej PSP, Agencji Mienia Wojskowego i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wziął udział nasz kolega dr inż. Adam Baryłka. Na konferencje Kolega Adam Baryłka zgłosił i przedstawił referat pt. O istotnej roli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

 

Czytaj więcej

Konferencja naukowo-techniczna

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego bierze aktywny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowo technicznych, jest również współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji  naukowo-technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Czytaj więcej