Zaproszenie na Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu zaproszenie  dla przedstawiciela Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr inż. Adama Baryłki na uroczystą  Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. w Hotelu Sheraton Warsaw.

Serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

Seminar- Modern Civil Engineering

W dniach 21-24 lutego 2019 roku  na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Mińsku odbyło się Seminarium pt: ” Modern Civil Engineering ” w którym uczestniczył przedstawiciel

firmy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego – Pan Adam Baryłka. Seminarium miało na celu wspólne dzielenie się pomysłami i było okazją do wymiany doświadczeń technicznych.

 

 

Czytaj więcej

Plebiscyt Złotego Inżyniera w Pałacu Prezydenckim

Nasz Kolega Pan Adam Baryłka miał zaszczyt wziąć udział w uroczystości z okazji Jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Prezydent powiedział m.in.: „Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej./…/ Bardzo bym chciał, abyśmy umieli stworzyć warunki, żeby inżynierowie pracowali w naszym kraju”. Gratulujemy Zwycięzcom Jubileuszowej Edycji!

Czytaj więcej