Udział Dyrektora Instytutu IBOA w uroczystym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w ramach Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

W dniu  27 kwietnia 2023 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” pod hasłem „ Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”. W spotkaniu na zaproszenie organizatorów  uczestniczył nasz przedstawiciel Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

 

Czytaj więcej

Zakończenie prac nad oceną stanu technicznego Ambasady RP w Belgradzie (Serbia)

Po kilku miesiącach prac nad realizacją ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie, zespół ekspertów Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zakończył prace.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza praca spotkała się z uznaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ekspertyza stanu technicznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie

Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką podpisane.

W czwartek 7.04.2022 r. na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z ramienia Politechniki Białostockiej umowę realizował będzie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.
W ramach zawartego porozumienia przewidziano m.in. współpracę w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, wspólnego aplikowania i uczestnictwa w projektach związanych z procesem budowlanym. W spotkaniu i dyskusji zwieńczonej podpisaniem porozumienia uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

Czytaj więcej

Światowy Dzień Inżyniera

Dyrektor instytutu naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA uczestniczył w konferencji organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarzami konferencji była Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz Politechnika Warszawska.

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju odbyła się pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”. W konferencji zorganizowanej w formie on-line wzięli udział  wybitni przedstawiciele środowiska inżynierów, naukowców oraz pracowników administracji. W wystąpieniach poruszane były tematy inżynierii lądowej, w śród których dominowały  innowacyjne rozwiązań inżynieryjne, które umożliwiają zrównoważony i przyjazny dla środowiska rozwój techniczny.

Czytaj więcej

Przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w zespole doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA , mgr inż. arch. Emanuela Jankowska oraz mgr inż. arch. Bogumił Krawieczyński w dniu 9 grudnia 2021 roku otrzymali zaproszenie do grona specjalistów nowego ciała doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Zespołu, którego misją będzie zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie następujących obszarów:

  • orzecznictwa administracyjnego w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • działalności kontrolnej w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektonicznobudowlanej,
  • cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • usprawniania i zmian legislacyjnych w obszarze budownictwa,
  • współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.

Zadania zespołu doradczego  GINB są szczególnie ważne dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa.

Gratulujemy kolegom wyróżnienia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/i-posiedzenie-zespolu-doradczego-ginb

 

Czytaj więcej

Modernizacja i Budowa XXV w. w Zamku królewskim w Warszawie.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” został nagrodzony przez Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych patrona konkursu. Dyrektor Instytutu prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz wręczał nagrodę dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Relacja z wydarzenia: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/news/nagroda-instytutu-naukowego-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych

 

 

Czytaj więcej