Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką podpisane.

W czwartek 7.04.2022 r. na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z ramienia Politechniki Białostockiej umowę realizował będzie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.
W ramach zawartego porozumienia przewidziano m.in. współpracę w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, wspólnego aplikowania i uczestnictwa w projektach związanych z procesem budowlanym. W spotkaniu i dyskusji zwieńczonej podpisaniem porozumienia uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

Czytaj więcej

Przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w zespole doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA , mgr inż. arch. Emanuela Jankowska oraz mgr inż. arch. Bogumił Krawieczyński w dniu 9 grudnia 2021 roku otrzymali zaproszenie do grona specjalistów nowego ciała doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Zespołu, którego misją będzie zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie następujących obszarów:

  • orzecznictwa administracyjnego w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • działalności kontrolnej w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektonicznobudowlanej,
  • cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • usprawniania i zmian legislacyjnych w obszarze budownictwa,
  • współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.

Zadania zespołu doradczego  GINB są szczególnie ważne dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa.

Gratulujemy kolegom wyróżnienia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/i-posiedzenie-zespolu-doradczego-ginb

 

Czytaj więcej

Modernizacja i Budowa XXV w. w Zamku królewskim w Warszawie.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” został nagrodzony przez Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych patrona konkursu. Dyrektor Instytutu prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz wręczał nagrodę dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Relacja z wydarzenia: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/news/nagroda-instytutu-naukowego-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych

 

 

Czytaj więcej

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz został zaproszony do składu Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w. W składzie Jury konkursu zasiadają  przedstawiciele wielu instytucji rządowych, uczelni wyższych oraz instytutów badawczych – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności Pana Profesora.

Czytaj więcej

Porozumienie w sprawie wydawania czasopisma RZECZOZNAWCA z Wojskową Akademią Techniczną – podpisane.

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 31.08.2020 roku  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowana przez JM Rektora Komendanta Pana gen. bryg. prof. dr hab inż. Tadeusza Szczurka podpisała umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowanego przez Pana Dyrektora Generalnego dr inż. arch. Adama Baryłkę o wydawaniu przez WAT naszego czasopisma „RZECZOZNAWCA”. Czasopismo będzie prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Na funkcję redaktora naczelnego czasopisma został powołany Pan dr inż. Leopold Kruszka, funkcję sekretarza redakcji pełnić będzie Pani mgr inż. Małgorzata Adamczewska. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Galę TOPBUILDER 2020

Mamy przyjemność przedstawić Państwu  zaproszenie dla przedstawicieli firmy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego na Galę TOPBUILDER 2020 prezentującą najlepsze , innowacyjne produkty budowlane, produkty IT, realizacje, usługi, przedsięwzięcia dla budownictwa.

Gala odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 13.00 w Business Centre Club w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej