Zaproszenie na Laur Innowacyjności 2019

Przedstawiamy Państwu zaproszenie Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  dla kolegi Adama Baryłki na uroczystą Galę ogłoszenia wyników konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne 2019r.

Uroczystość odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019r. w Sali Balowej Warszawskiego Domu Technika NOT.

Czytaj więcej

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Patronat Honorowy

Pragniemy zakomunikować, że Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawski Dom Technika NOT, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej będą sprawować Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Czytaj więcej