Listy gratulacyjne dla organizatorów III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Miło nam przedstawić Państwu listy gratulacyjne otrzymane od uczestników konferencji, której Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego było organizatorem. Więcej informacji nt. konferencji można przeczytać na stronie internetowej:  http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/relacja-z-iii-miedzynarodowej-konferencji-n-t-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych/

 

Czytaj więcej