Ekomilitaris 2017 – Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

W dniach 12-15.09.2017 w Ośrodku Rewita k Zakopanego odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna EKOMILITARIS 2017 Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona Przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń. W Konferencji na zaproszenie Wojskowej Akademii Technicznej oraz Komendy Głównej PSP, Agencji Mienia Wojskowego i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wziął udział nasz kolega dr inż. Adam Baryłka. Na konferencje Kolega Adam Baryłka zgłosił i przedstawił referat pt. O istotnej roli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

 

Czytaj więcej