Uprawnienia Energetyczne – grupa 1,2,3

Od 1 września 2015 roku w siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przy ul. Chopina 26S lok. 1 w Łomiankach są prowadzone szkolenia na uprawnienia Energetyczne Grupy 1 , 2, 3.

Bezpośrednio po odbyciu szkolenia istnieje  możliwość  podejścia do Państwowego egzaminu na uprawnienia.  Egzamin  prowadzi Komisja Kwalifikacyjna numer 614 powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją.

Koszt kursu przygotowawczego oraz materiałów szkoleniowych wynosi netto 300.

Koszt jednego egzaminu wynosi 260 zł.

Terminy szkoleń i egzaminów można uzgadniać telefoniczne;

Poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 16.00 – 22 490 42 10 lub 605 660 292