Uprawnienia Energetyczne Grupy 1, 2, 3

Od 1 września 2015 roku w siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Łomiankach
przy ul. Chopina 26S lok. 1 prowadzone są szkolenia i egzaminy na uprawnienia Energetyczne Grupy 1, 2, 3.

Bezpośrednio po odbyciu szkolenia istnieje  możliwość  zdania Państwowego egzaminu.  Egzamin  prowadzi Komisja Kwalifikacyjna numer 614 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją.

Komisja numer 614 posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dla niżej wymienionych grup:

  1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
    pkt. 2, 3, 4, 7, 9 i 10
  2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło,
    pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 10
  3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe,  pkt. 6, 7. 10.

W wyniku pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji

Koszt kursu przygotowawczego oraz materiałów szkoleniowych wynosi netto 250 zł.

Koszt jednego egzaminu wynosi 175 zł.

Terminy szkoleń i egzaminów można uzgadniać telefoniczne;

Poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 16.00 – 22 490 42 10 lub 605 660 292

Wnioski: http://www.ow-simp.pl/uprawnienia.html