VI Sympozjum naukowo – techniczne pt. Nowe kierunki w budownictwie – teoria i praktyka

W dniach 16-19. 03. 2017 w Zakopanem odbyło się

VI Sympozjum naukowo – techniczne pt. Nowe kierunki w budownictwie  – teoria i praktyka

organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną przy współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.

W sympozjum uczestniczyli  przedstawiciele czasopism naukowo technicznych należących do wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, redaktor naczelny czasopisma Modern Engineering Pan dr inż. Jerzy Obolewicz oraz redaktor naczelny czasopisma Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Pan dr inż. Adam Baryłka.