Zaproszenie na Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu zaproszenie  dla przedstawiciela Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr inż. Adama Baryłki na uroczystą  Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. w Hotelu Sheraton Warsaw.

Serdecznie dziękujemy!