Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką podpisane.

W czwartek 7.04.2022 r. na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z ramienia Politechniki Białostockiej umowę realizował będzie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.
W ramach zawartego porozumienia przewidziano m.in. współpracę w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, wspólnego aplikowania i uczestnictwa w projektach związanych z procesem budowlanym. W spotkaniu i dyskusji zwieńczonej podpisaniem porozumienia uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

Czytaj więcej

Światowy Dzień Inżyniera

Dyrektor instytutu naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA uczestniczył w konferencji organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarzami konferencji była Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz Politechnika Warszawska.

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju odbyła się pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”. W konferencji zorganizowanej w formie on-line wzięli udział  wybitni przedstawiciele środowiska inżynierów, naukowców oraz pracowników administracji. W wystąpieniach poruszane były tematy inżynierii lądowej, w śród których dominowały  innowacyjne rozwiązań inżynieryjne, które umożliwiają zrównoważony i przyjazny dla środowiska rozwój techniczny.

Czytaj więcej

Porozumienie współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

24 stycznia 2022 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Porozumienie o współpracy podpisali Michał Szota, Pełnomocnik Zarządu Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Dorota Cabańska, p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna oraz organizacyjna, a także wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. Strony Porozumienia zadeklarowały wspieranie swoich inicjatyw, wzajemną promocję działalności GUNB i CRB, w tym rozpowszechnianie informacji na temat organizowanych wydarzeń, konferencji, szkoleń oraz spotkań branżowych. Porozumienie zobowiązuje również strony do współpracy przy opracowywaniu projektów związanych z procesem budowlanym.

szczegóły na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/porozumienie-z-centrum-rzeczoznawstwa-budowlanego

 

Czytaj więcej

Przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w zespole doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA , mgr inż. arch. Emanuela Jankowska oraz mgr inż. arch. Bogumił Krawieczyński w dniu 9 grudnia 2021 roku otrzymali zaproszenie do grona specjalistów nowego ciała doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Zespołu, którego misją będzie zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie następujących obszarów:

  • orzecznictwa administracyjnego w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • działalności kontrolnej w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektonicznobudowlanej,
  • cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • usprawniania i zmian legislacyjnych w obszarze budownictwa,
  • współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.

Zadania zespołu doradczego  GINB są szczególnie ważne dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa.

Gratulujemy kolegom wyróżnienia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/i-posiedzenie-zespolu-doradczego-ginb

 

Czytaj więcej

Konkurs organizowany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący projektów domów do 70m2

Dyrektor Instytutu Naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,   Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA  został powołany w dniu 9 września 2021 r. w skład Sądu Konkursowego GINB na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70. Zadaniem Sądu konkursowego jest  ocena opracowań studialnych i prac konkursowych oraz wybór najlepszych opracowań studialnych i najlepszych prac konkursowych oraz przyznania nagród w Konkursie.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny

Czytaj więcej

Modernizacja i Budowa XXV w. w Zamku królewskim w Warszawie.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” został nagrodzony przez Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych patrona konkursu. Dyrektor Instytutu prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz wręczał nagrodę dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Relacja z wydarzenia: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/news/nagroda-instytutu-naukowego-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych

 

 

Czytaj więcej

II Regionalne Forum Inżynierskie

W dniach 3-4 września odbyło się II Regionalne Forum Inżynierskie pod przewodnim hasłem „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżyniera budownictwa w tym procesie”. Organizatorom dziękujemy za perfekcyjną organizacje, prelegentom za ciekawe i merytoryczne wystąpienia , a koleżankom i kolegom ze środowiska za udział w wydarzeniu. Bardzo miło było spotkać się z Wami i znowu mieć możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji w bezpośrednim kontakcie. Takie wydarzenia budują markę inżyniera i pozwalają na wyznaczenie kierunków, w którym podążać powinien nasz zawód.
Zespól Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
Czytaj więcej