Doradztwo inwestycyjno-budowlane

 

Oferujemy doradztwo dotyczące zarówno budowy nowych obiektów budowlanych, jak i odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, a także przebudowy i remontów już istniejących obiektów budowlanych.

Doradztwo inwestycyjno-budowlane – zakres:

  • analiza opracowanego projektu budowlanego pod względem jego wymaganej zawartości i kompletności, a także potrzeb inwestora, w szczególności związanych z przyszłą eksploatacją planowanego obiektu budowlanego;
  • zastosowanie nowych energooszczędnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i instalacyjnych w budownictwie;
  • zastosowanie alternatywnych, tańszych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, instalacyjnych i technologicznych;
  • sprawdzenie i weryfikacja wycen i kosztorysów na roboty budowlane;
  • wybór materiałów budowlanych;
  • wybór  sposobu posadowienia obiektu, przyjęcia układu konstrukcyjnego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego obiektu w zakresie jego ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów, dachu i pokrycia dachowego i elewacji;
  • pomoc i doradztwo w przeprowadzaniu odbiorów wykonanych obiektów budowlanych;
  • doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a także pomocy w przygotowaniu obiektu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego;
  • wykonanie i sprawdzanie kosztorysów.