Koordynacja inwestycji budowlanej

Zapewniamy koordynację całości inwestycji, od projektu po oddanie obiektu do użytkowania.

Projektujemy zarówno pojedyncze budynki, jak i całe osiedla, budynki użyteczności publicznej, usługowe. Zapewniana przez nas koordynacja inwestycji budowlanej uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy oraz wymagania inwestora.

Zapewniamy osiągnięcie celów oraz sprawną organizację podczas wszystkich etapów budowy.

Koordynacja inwestycji budowlanej obejmuje:

 • Wsparcie w procesie projektowym, w tym również w uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń budżetu projektu
 • Opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej
 • Określenie zakresu
 • Zarządzanie i koordynację zespołu realizującego inwestycję
 • Zapewnienie wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru
 • Wsparcie w wyborze odpowiednich wykonawców robót
 • Uzgodnienie zmian z wykonawcą inwestycji
 • Analizę potencjalnych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji inwestycji
 • Sporządzanie raportów i monitoring dotyczący postępu na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego
 • Nadzór nad prawidłową jakością wykonywania inwestycji
 • Koordynację odbioru inwestycji
 • Weryfikację dokumentacji powykonawczej
 • Rozliczenia poszczególnych etapów robót
 • Przekazanie obiektu do użytkowania