RADA NAUKOWA – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Rada Naukowa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego powstała w celu opiniowania na życzenie naszych Klientów opracowań technicznych (ekspertyz, opinii, orzeczeń) realizowanych przez kadrę techniczną oraz rzeczoznawców CRB celu zachowania najwyższego poziomu merytorycznego opracowań.