Uprawnienia ENERGETYCZNE

W siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Łomiankach przy ul. Chopina 26S lok. 1 prowadzone są szkolenia i egzaminy na uprawnienia energetyczne grupy 1, 2, 3.

Bezpośrednio po odbyciu szkolenia istnieje możliwość podejścia do państwowego egzaminu. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna  numer 718 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy PSRIBS do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją.

Komisja numer 718 posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dla niżej wymienionych grup:

  1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
    pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
  2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło,
    pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  i 10
  3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe,  pkt. 3, 4, 6, 7, 8 i 10.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

Koszt kursu przygotowawczego oraz materiałów szkoleniowych wynosi netto 300 zł.

Koszt jednego egzaminu wynosi 301 zł.

Terminy szkoleń i egzaminów można uzgadniać telefoniczne pod numerem (22) 490 42 10 lub 605 660 292 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

wnioski:  http://psribs.pl/komisja-energetyczna/