Porozumienie w sprawie wydawania czasopisma RZECZOZNAWCA z Wojskową Akademią Techniczną – podpisane.

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 31.08.2020 roku  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowana przez JM Rektora Komendanta Pana gen. bryg. prof. dr hab inż. Tadeusza Szczurka podpisała umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowanego przez Pana Dyrektora Generalnego dr inż. arch. Adama Baryłkę o wydawaniu przez WAT naszego czasopisma „RZECZOZNAWCA”. Czasopismo będzie prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Na funkcję redaktora naczelnego czasopisma został powołany Pan dr inż. Leopold Kruszka, funkcję sekretarza redakcji pełnić będzie Pani mgr inż. Małgorzata Adamczewska. Serdecznie gratulujemy.