Adam Baryłka Wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Pan dr inż. arch. Adam Baryłka, dyrektor Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego decyzją Rady Krajowej FSNT-NOT objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu gratulacje nowo wybranemu Wiceprezesowi składa Pan Wojciech Ratyński Honorowy Prezes NOT. Przyłączamy się i serdecznie gratulujemy