Podziękowania Ministerstwa Rozwoju i Technologii za współpracę przy organizacji V Międzynarodowej Konferencji nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.