Udział Dyrektora Instytutu IBOA w uroczystym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w ramach Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

W dniu  27 kwietnia 2023 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” pod hasłem „ Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”. W spotkaniu na zaproszenie organizatorów  uczestniczył nasz przedstawiciel Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

 

Czytaj więcej

Zakończenie prac nad oceną stanu technicznego Ambasady RP w Belgradzie (Serbia)

Po kilku miesiącach prac nad realizacją ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie, zespół ekspertów Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zakończył prace.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza praca spotkała się z uznaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ekspertyza stanu technicznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie

Czytaj więcej

Badania percepcji i znaczenia wiedzy kadry zarządzającej w eksploatacji obiektów budowlanych – zakończone.

Miło jest nam poinformować, że zespół pod kierownictwem Pana prof. IBOA dr hab. inż. Jerzego OBOLEWICZA zakończył pracę nad badaniami percepcji i znaczenia wiedzy kadry zarządzającej w eksploatacji obiektów budowlanych, realizowane przez Instytut Naukowy IBOA.

Badania percepcji i znaczenia wiedzy kadry zarządzającej w eksploatacji obiektów budowlanych dla KPK Białystok.

 

Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką podpisane.

W czwartek 7.04.2022 r. na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z ramienia Politechniki Białostockiej umowę realizował będzie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.
W ramach zawartego porozumienia przewidziano m.in. współpracę w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, wspólnego aplikowania i uczestnictwa w projektach związanych z procesem budowlanym. W spotkaniu i dyskusji zwieńczonej podpisaniem porozumienia uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

Czytaj więcej

Światowy Dzień Inżyniera

Dyrektor instytutu naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA uczestniczył w konferencji organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarzami konferencji była Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz Politechnika Warszawska.

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju odbyła się pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”. W konferencji zorganizowanej w formie on-line wzięli udział  wybitni przedstawiciele środowiska inżynierów, naukowców oraz pracowników administracji. W wystąpieniach poruszane były tematy inżynierii lądowej, w śród których dominowały  innowacyjne rozwiązań inżynieryjne, które umożliwiają zrównoważony i przyjazny dla środowiska rozwój techniczny.

Czytaj więcej

Porozumienie współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

24 stycznia 2022 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Porozumienie o współpracy podpisali Michał Szota, Pełnomocnik Zarządu Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Dorota Cabańska, p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna oraz organizacyjna, a także wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. Strony Porozumienia zadeklarowały wspieranie swoich inicjatyw, wzajemną promocję działalności GUNB i CRB, w tym rozpowszechnianie informacji na temat organizowanych wydarzeń, konferencji, szkoleń oraz spotkań branżowych. Porozumienie zobowiązuje również strony do współpracy przy opracowywaniu projektów związanych z procesem budowlanym.

szczegóły na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/porozumienie-z-centrum-rzeczoznawstwa-budowlanego

 

Czytaj więcej