O Instytucie

Instytut naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych  – Instytut Naukowy IBOA jest jednostką organizacyjną Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zajmującą się kompleksowo problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych, powołaną w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na ich gospodarcze zastosowanie w budownictwie.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • promowanie osiągnięć naukowo-badawczych w dydaktyce,

w dziedzinie inżynierii przedsięwzięć budowlanych a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa poprzez:

  • gromadzenie i tworzenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami zrównoważonego budownictwa i realizacją przedsięwzięć budowlanych we właściwym czasie, w ramach budżetu, zgodnie wymogami prawa i  wiedzy technicznej oraz z oczekiwaniami zamawiającego.

Badania prowadzone w Instytucie odkrywają podstawowe mechanizmy cyklu życia obiektu budowlanego w określonym otoczeniu antropogenicznym, poszerzają wiedzę naukową i prowadzą do rozwoju nauki oraz  zastosowania nowatorskich rozwiązań w budownictwie.