Wydawnictwo literatury fachowej CRB

Od 2014r.  Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. prowadzimy działalność wydawniczą. Zajmujemy się przede wszystkim publikowaniem:

Wszystkie informacje na temat działalności wydawniczej dostępne są na stronie www.wydawnictwo-crb.pl

 

 

Czytaj więcej

ZESPÓŁ PRAWNY – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Zespół Prawny – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego stanowi szczegółowo wyselekcjonowana grupa prawników zajmująca się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym budownictwem. Zespół Prawny – CRB powstał w celu zapewnienia naszym Klientom najwyższych usług podczas procesu budowlanego w fazie  projektowania, realizacji oraz eksploatacji wszelkich obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

RADA NAUKOWA – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Rada Naukowa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego powstała w celu opiniowania na życzenie naszych Klientów opracowań technicznych (ekspertyz, opinii, orzeczeń) realizowanych przez kadrę techniczną oraz rzeczoznawców CRB celu zachowania najwyższego poziomu merytorycznego opracowań.

 

Czytaj więcej

Uprawnienia ENERGETYCZNE

W siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Łomiankach przy ul. Chopina 26S lok. 1 prowadzone są szkolenia i egzaminy na uprawnienia energetyczne grupy 1, 2, 3. Bezpośrednio po odbyciu szkolenia istnieje możliwość podejścia do państwowego egzaminu. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna  numer 718 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy PSRIBS do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych…

Czytaj więcej

Doradztwo inwestycyjno-budowlane

 

Oferujemy doradztwo dotyczące zarówno budowy nowych obiektów budowlanych, jak i odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, a także przebudowy i remontów już istniejących obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Projekt budowlany

 

Wykonujemy projekty budowlane w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym.

Projekt budowlany to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji.

Czytaj więcej

Projekt zagospodarowania terenu

Wykonujemy projekt zagospodarowania terenu, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest nieodzowną częścią projektu budowlanego.

Czytaj więcej

Urządzenia dźwigowe – projektowanie i ocena stanu technicznego

Projektujemy urządzenia dźwigowe do poziomego i/lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, tj. wciągarki, suwnice, dźwignice, przenośniki, żurawie, pomosty robocze, zawiesia, trawersy oraz inne. Ponadto zajmujemy się oceną stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz wykonywaniem okresowych kontroli (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne lub odbiorcze).

Czytaj więcej

Opracowania techniczne

Na podstawie oględzin obiektu i analizy dostępnej dokumentacji projektowej wykonujemy cztery rodzaje opracowań technicznych stosowanych przy określaniu stanu zagrożenia obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Audyty energetyczne i remontowe

Nasze audyty spełniają wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.09.43.346).

Czytaj więcej

Badania geotechniczne gruntu

Przed opracowaniem projektu budowlanego, a także przed wybudowaniem budynku przeprowadzane są badania geotechniczne gruntu, które pozwalają określić warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Czytaj więcej

Ekspertyzy i wyceny maszyn

Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego maszyn przemysłu budowlanego wraz z ewentualnymi zaleceniami naprawy i określeniem przydatności do dalszej eksploatacji.

Czytaj więcej