Zakończenie prac nad oceną stanu technicznego Ambasady RP w Belgradzie (Serbia)

Po kilku miesiącach prac nad realizacją ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie, zespół ekspertów Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zakończył prace.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza praca spotkała się z uznaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ekspertyza stanu technicznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie