Instytut Naukowy IBOA

Instytut naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych  – Instytut Naukowy IBOA jest jednostką organizacyjną Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zajmującą się kompleksowo problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych, powołaną w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na ich gospodarcze zastosowanie w budownictwie.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • promowanie osiągnięć naukowo-badawczych w dydaktyce,

w dziedzinie inżynierii przedsięwzięć budowlanych a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa poprzez:

  • gromadzenie i tworzenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami zrównoważonego budownictwa i realizacją przedsięwzięć budowlanych we właściwym czasie, w ramach budżetu, zgodnie wymogami prawa i  wiedzy technicznej oraz z oczekiwaniami zamawiającego.

Badania prowadzone w Instytucie odkrywają podstawowe mechanizmy cyklu życia obiektu budowlanego w określonym otoczeniu antropogenicznym, poszerzają wiedzę naukową i prowadzą do rozwoju nauki oraz  zastosowania nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

W dniu 22.09.2020 w sali obrad Urzędu Dzielnicy Praga Północ przy ul. Księcia Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Instytutu IBOA. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób ze świata nauki oraz biznesu. Spotkanie otworzył Pan Adam Baryłka, który powitał zaproszonych Gości. Następnie Pan profesor Jerzy Obolewicz wygłosił wykład nt. Podstaw prawnych powołania Instytutu IBOA. Kolejną punktem spotkania było wystąpienie Pana Krzysztofa Konopki, który przedstawił propozycję struktury organizacyjnej Instytutu IBOA. Po długiej i merytorycznej dyskusji odbyły się wybory do władz Instytutu.

Dyrektorem Instytutu IBOA został wybrany jednogłośnie Pan prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy OBOLEWICZ

Zastępcą dyrektora ds. współpracy zewnętrznej został wybrany Pan dr inż. Henryk JAROS

Zastępcą dyrektora ds. innowacji i rozwoju został wybrany Pan dr inż. Bartłomiej PIEŃKO

Zastępcą dyrektora ds. edukacji została wybrana Pani dr Monika SZCZERBAK

Koordynatorem ds. prawnych został wybrany Pan dr Mariusz FILIPEK.

Została również powołana Rada Naukowa Instytutu IBOA w składzie:

prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI

prof. IBOA dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI

prof. IBOA dr hab. inż. Zbigniew SZCZEŚNIAK

prof. IBOA dr hab. inż. Michał SZOTA

prof. IBOA dr hab. Adam RADOMYSKI

prof. IBOA dr hab. inż. Grzegorz GINDA

prof. IBOA dr hab. inż. Stefan OWCZAREK

prof. IBOA dr hab. inż. Artur RUSOWICZ

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w działalności Instytutu IBOA.