Czasopismo „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”

Od 2014 roku Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego posiada własne zarejestrowane czasopismo naukowo – techniczne pt. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, które publikuje wiele ciekawych artykułów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Czasopismo naukowo-techniczne zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod pozycją PR 19123, powstało z inicjatywy jednostki Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych  jest czasopismem działającym od 2014 roku. Tematyka publikowanych artykułów naukowych, oryginalnych i przeglądowych, związana jest  nie tylko z szeroko pojętą techniką, chemią, fizyką i elektroniką, biologią, rolnictwem, ale także z każdą inną dziedziną wiedzy, mającej  wpływ na bezpieczeństwo obiektów antropogenicznych.

Przegląd treści zawartych w poszczególnych numerach wskazuje na interdyscyplinarność czasopisma. Przedstawiane wyniki innowacyjnych badań związanych z bezpieczeństwem obiektów antropogenicznych realizowanych przez zespoły badawcze z uczelni i instytutów, mogą służyć nie tylko nauce, ale też gospodarce.

Publikowane artykuły zapoznają czytelników z nowymi rozwiązaniami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Manuskrypty przyjmowane są w języku polskim oraz w języku angielskim.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą naukowcy z zagranicy, którzy służą radą i doświadczeniem. Jednocześnie mogą wpływać na propagowanie czasopisma w swoich krajach.

Strona czasopisma – www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl