Ekspertyzy i wyceny maszyn

Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego maszyn przemysłu budowlanego wraz z ewentualnymi zaleceniami naprawy i określeniem przydatności do dalszej eksploatacji.

W razie potrzeby sporządzamy projekty prac naprawczych bądź modernizacyjnych.

Podstawą ekspertyzy w każdym przypadku są dokonywane oględziny przedmiotu ekspertyzy i jego indywidualna ocena stanu technicznego. Do każdej ekspertyzy załączane są raporty z badań oraz dokumentacja fotograficzna.

Wykonujemy również wyceny maszyn dla celów sprzedaży, wynajmu, sprawozdań finansowych oraz innych. Podstawą wyceny maszyn i urządzeń jest ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. 121, poz. 591), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacja wyceny środków trwałych (Dz.U. nr 6, poz. 35 ze zmianami) oraz zalecenia podawane w literaturze technicznej.

Wyceny maszyn i urządzeń dokonuje się trzema metodami z zależności od stanu technicznego oraz dostępności na rynku:

  • metodą porównawczą – w przypadku środków technicznych ogólnodostępnych na rynku
  • metodą kosztową – w przypadku środków technicznych unikatowych, niedostępnych na rynku
  • metodą pozostałościową – w przypadku środków technicznych nienadających się do dalszej eksploatacji.