Książka obiektu budowlanego

Firma oferuje zakładanie, prowadzenie oraz sprawdzanie poprawności prowadzenia obowiązkowych książek obiektów budowlanych.

Właściciel lub zarządca każdego obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę (poza obiektami wymienionymi w art. 64 ust. 2) po wybudowaniu obiektu jest obowiązany założyć i na bieżąco prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego (KOB) jest przeznaczona do dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, przebudowy i remontów w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Posiadanie Książki Obiektu Budowlanego jest bardzo wygodne, ponieważ zawiera ona podstawowe informacje dotyczące danego obiektu, a także informacje o dokumentacji budowlanej dotyczącej projektu budowlanego, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji eksploatacyjnej.

Książka Obiektu Budowlanego musi być prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.

Organy nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie i prowadzenie
Książki Obiektu Budowlanego.