Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką podpisane.

W czwartek 7.04.2022 r. na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z ramienia Politechniki Białostockiej umowę realizował będzie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.
W ramach zawartego porozumienia przewidziano m.in. współpracę w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, wspólnego aplikowania i uczestnictwa w projektach związanych z procesem budowlanym. W spotkaniu i dyskusji zwieńczonej podpisaniem porozumienia uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!