Akademia Obrony Narodowej – kontrola okresowa – grudzień 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej:

wiosenną kontrolę okresową dla 8 budynków

jesienną kontrolę okresową dla 64 budynków

znajdujących się na terenie Akademii Obrony Narodowej.