Akademia Obrony Narodowej – nadzór inwestorski – grudzień 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. prowadziła nadzór inwestorski zgodnie z umową z Akademią Obrony Narodowej przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja budynku nr 6 w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej na terenie Akademii Obrony Narodowej”.

Nadzorem objęte były następujące branże:

  • konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna.