Akademia Obrony Narodowej – wnioski o przyznanie dotacji – marzec 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała programy inwestycji oraz wnioski o przyznanie dotacji celowej na inwestycje budowlane w roku 2015 realizowanych na terenie Akademii Obrony Narodowej.

Programy obejmowały:

  1. Termomodernizacja zabytkowa budynków.
  2. Dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w zakresie koedukacji.
  3. Adaptacja budynku na potrzeby administracyjno-biurowe.
  4. Adaptacja stołówki żołnierskiej budynku na obiekt dydaktyczny z salą audytoryjną.
  5. Modernizacja ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych.
  6. Adaptacja przyziemia budynku na potrzeby biblioteki.