US Warszawa Wola – kontrola budowlana – 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w latach 2012, 2013 i 2014 usługi polegające na obsłudze obiektu w zakresie:

  • kontroli budowlanych wynikających z art. 62 Ustawy Prawno budowlane,
  • prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego,
  • Nadzorów Inwestorskich nad pracami budowlano-remontowymi
  • nadzorów nad urządzeniami dźwigowymi oraz wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Koordynatorem prac z ramienia firmy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. był rzeczoznawca budowlany dr inż. Adam Baryłka.