Badania percepcji i znaczenia wiedzy kadry zarządzającej w eksploatacji obiektów budowlanych dla KPK Białystok.