Rzecznik Praw Obywatelskich – program funkcjonalny – grudzień 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. sprawowała na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadzór inwestorski:

  • nad realizacja zmiany aranżacji terenu patio w obrębie budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności w Warszawie,
  • nad pracami i robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy al. Solidarności 77 w Warszawie do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  • nad realizacja remontu Sali Konferencyjnej w budynku Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności w Warszawie

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił rzeczoznawca budowlany dr inż. Adam Baryłka.

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała również na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich program funkcjonalny-użytkowy do planowanych kosztów robot budowlanych oraz planowanych kosztów prac projektowych, dotyczących wymiany posadzki na klatce schodowej i korytarzach strony garażowej w budynku przy al. Solidarności w Warszawie.