BUDEXPO – kontrola okresowa obiektów budowlanych – listopad i grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy BUDEXPO kontrolę w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym 49 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Budexpo w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26.

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy BUDEXPO kontrolę okresową w zakresie budowlanym 11 obiektów zlokalizowanych przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83 w Warszawie.