Elektrociepłownia Żerań – ekspertyza techniczna – listopad 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie PGNiG TERMIKA SA ekspertyzę techniczną skośnej galerii nawęglania zlokalizowanej w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Zakres prac obejmował:

  1. Ocenę stanu technicznego konstrukcji.
  2. Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.
  3. Analizę zmian konstrukcji w stosunku do stanu technicznego opisanego w ekspertyzie wykonanej w 2012 r.
  4. Wnioski i zalecenia.
  5. Propozycję napraw lub określonego działania.