KRUS – ekspertyza techniczna dachu – listopad 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie ekspertyzę techniczną dachu Placówki Terenowej KRUS wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie Ekspertyzy Technicznej dachu budynku Placówki Terenowej KRUS, określającej stan pokrycia dachowego, przyczynę nieszczelności pokrycia i powstania zagłębień w warstwie wierzchniej, sposoby naprawy ewentualnych uszkodzeń oraz określenie kosztów ich wykonania,
  • nadzór nad pracami robot budowlanych polegających na wykonaniu remontu poszycia dachu budynku, obróbek dekarskich oraz wykonania napraw uszkodzeń pomieszczeń biurowych piętra.