RP Ministerstwo Sprawiedliwości – ekspertyza techniczna – grudzień 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Sprawiedliwości ekspertyzę techniczną dotycząca stropów i elementów konstrukcyjnych budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie.