Neinver Asset Managment – kontrola stanu technicznego – styczeń 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy Neinver Asset Managment Polska Sp. z o.o. okresową kontrolę stanu technicznego obiektu zgodnie art. 62 ustawy Prawo budowlane

Kontrola dotyczyła obiektu:

  • FACTORY Annopol
  • FACTORY Warszawa Ursus.