OASA – dokumentacja projektowa przebudowy budynku- styczeń 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie firmy OASA Sp. z o.o. – dokumentacja projektowa przebudowy budynku biurowego wraz z częścią magazynową w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku zlokalizowanego w Broniszach przy ul. Świerkowej 3A.