PGNiG Termika – projekt architektoniczny – grudzień 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie PGNiG TERMIKA ramach umowy

„Wykonanie ocen, opinii, ekspertyz i innych opracowań technicznych dotyczących obiektów budowlanych” niżej wymienione opracowania:

  1. Projekt architektoniczny aranżacji wnętrza nastawni kolektorowej wraz z wyceną kosztów w okresie 28.08 – 15.12.2014 r.
  2. Projekt remontu systemu odprowadzania ścieków z poziomu -4,20 w rejonie bloku Tz-8 wraz z podaniem kosztów w okresie 28.01 – 27.02.2015 r.